Uzávierka prihlášok 18.06.2023

Podujatie sa politicky neangažuje

https://www.terraincognita.sk/zakaz-volebnej-kampane/

ww.vucke.sk, 

wwww.kosiceregion.com, 

www.terraincognita.sk

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.

Vytvorte si webové stránky zdarma!