Naši Registrovaní Členovia

 1. Jaroslav Bucher
 2. Branko Bugorčík
 3. Miroslav Pisko
 4. Jozef Kojecký
 5. Daniel Kolesár
 6. Anton Tkáčik
 7. Braňo Kučinský
 8. Gabriela Bucherová
 9. Lucia Rennerová
 10. Jaroslav Miško
 11. Jozef Kojecký - Junior
 12. Tibor Vaczy
 13. Marek Minčík
 14. Jakub Lipták
 15. Andrej Laborecký