Foto zo sektora I. rok 2020 

PANDEMICKÉ OPATRENIA DODRŽIAVA KAŽDÝ ÚČASTNÍK PODĽA NARIADENÍ DANÉHO DŇA