Kontakt

  • Ružínska priehrada o.z.
  • Letná 11, 
  • 044 71 Čečejovce
  • Slovakia

  •  FB skupina: 
  • https://www.facebook.com/groups/325324661757326


O.Z. registrované na MV SR dňa 02.07.2020 s prideleným identifikačným číslom IČO:53147952
Platobné služby cez: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky.
Účet EUR: IBAN SK08 8330 0000 0025 0183 3843 

SWIFT: FIOZSKBAXXX