Kontakt
priehrada@gmail.com

Ružinská priehrada O.Z.

Národná trieda 208/74

 040 01 Košice

Korešpondenčná adresa:

Ružínska priehrada O.Z.

Letná 11,  044 71 Čečejovce +421 905 741 792

+421 905 258 196

priehrada@gmail.com

PRESS:

Ing Jaroslav Bucher +421905 258 196

Jozef Kojecký +421905 741 792

E-mail: priehrada@gmail.com

GPS: 49.175843, 20.023176

O.Z. registrované na MV SR dňa 02.07.2020 s prideleným identifikačným číslom  IČO:53147952
Platobné služby cez: 
Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky.

Účet EUR: IBAN SK08 8330 0000 0025 0183 3843 
 SWIFT: FIOZSKBAXXX