https://www.facebook.com/100009491666695/videos/484804823114559/

Zrušenie podujatia

Plánované podujatie Mini nočný preteky ako aj Medzinárodné dračie preteky sme pre nepriaznivý stav na ružínskej priehrade museli zrušiť. Samotná príprava nás stála veľa času a úsilia vytvoriť niečo atraktívne pre milovníkov Ružína a prírody. Mienili sme začať a otvoriť projekt OZ "Panenská ekoturistika" 

Ešte nezverejnená tvrdá ekologická bomba - hrubá vrstva plastov a odpadu pod nánosom bahna. 28.08.2022

Sme občianske združenie len pre Vás

Naša hlavná úloha !

PANENSKÁ EKOTURISTIKA


Občianske združenie ma v predsedníctve mimoriadne zdatných a skúsených odborníkov. Spolupracuje aj s inými neziskovými organizáciami za účelom dosiahnutia najideálnejších podmienok pre každého jedného návštevníka.

Riešenie dôsledku skončilo, začína riešenie príčiny !

Bez členov sme neschopní. Dobrovoľná akcia "Čisté brehy Ružína" nás presvedčila o skutočnosti koľko fantastických ľudí máme okolo seba. To bol podnet na založenie nášho združenia Priehrada Ružín o.z. Zakladatelia sa podieľali na príprave a realizácii brigád. 

 Malé zmeny s veľkým dopadom

Gordický uzol

Májovou brigádou - najväčšou akciou na Slovensku "Čisté brehy Ružína" sa začala náročná činnosť občianskeho združenia Ružínska priehrada (OZPR). Táto akcia bola výzvou pre vládu, ministerstvo životného prostredia a jeho zložiek,
Navonok sa občianske združenie javilo ako nečinné čo nie je pravda, nakoľko teraz v 46. týždni nastáva zlom a zúročenie našej práce.
Začalo to pozvaním predsedu NR p. Kollára a jeho návštevou. Riešenie nastalo obratom a to poverením ako aj samotnou angažovanosťou koordinátora medzi OZ a MŽP. Predseda výboru NR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pán Jaroslav Karahuta, sa okamžite úlohy ujal a OZ nabralo obrátky. Za pomoci každého jedného člena predsedníctva OZ , právneho poradcu a Klubu vodného lyžovania SNV v zastúpení pánom Ing. Borisom Bartalským PhD. sa rozdelením úloh vypracovali 4. projekty ktoré budú predmetom jednania.


PROJEKT I. Panenská ekoturistika
PROJEKT II. Štvorlístok
PROJEKT III. Norná stena v ústi a v  kritickej obci na povodí Hornádu a Hnilca
Projekt IV. Ratolesť

OZRP rozoslalo podnety (pošta s návratkou) na obce mimoriadne znečisťujúce odpadmi povodia Hornádu a Hnilca. Podnety boli odoslané aj správcom ČOV s podnetom pre IŽP. Vyrozumené boli aj okresné úrady Gelnica a Spišská nová Ves. Niektoré odpovede a vyjadrenia už máme samozrejme čiastočne nepravdivé, alebo vyhýbavé, ktoré nekorešpondujú so skutočnosťou.

Každé zlo je na niečo dobré

Tri dni pred povodňou bol zaslaný SVP, š.p. ako aj MŽP otvorený list o hrozbe odtrhnutia nornej steny plnej naplavenín a tak znehodnoteniu májovej dobrovoľnej brigády - čo sa aj naplnilo. Samozrejme, musí sa uznať, že tak obrovský nával vody by neuniesla žiadna norná stena. Príval bol tak silný, že už 4. obec za prameňom Hornádu - Hranovnica hlásila III. povodňový stupeň.

Tu nastal zlom keď sa predsedníctvo OZ rozhodlo konať. Predseda OZ bol poverený sa okamžite spojiť s generálnym riaditeľom SVP. Telefonický rozhovor prebehol s technicko - prevádzkovým riaditeľom Ing. Petrom Rolkom. Tento telefonát bol mimoriadne ústretový a konštrukčný s posunom na riaditeľa SVP KE PBaH Ing. Maroša Gibu. Tu prebehlo 2 a 1/2 hod. jednanie s jasnými úlohami a riešení. Boli predstavené všetky projekty a zámery OZ.

Riešime príčinu

10.11. Spoločné rokovanie s obhliadkou celej priehrady.

Zajtra sa bude konať I. pracovná stretnutie, kde OZRP predloží Projekty na riešnie príčiny.

Účasť prisľúbili a stretnutie vyvolali:

  • Predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie p. Karahuta
  • Poslancov Výboru NR pre životné prostredie p. Zajačik, p. Toth, p. Šofranko

S podporou ministra životného prostredia p. Jána Budaja

  • Generálny riaditeľ SVP, š.p p. Robert Hok
  • Riaditeľ SVP KE PBaH Maroš Giba
  • Za OZRP predseda Jozef Kojecký

A kde je "gordický uzol"?

Ten je v neschopnosti vyriešiť problémy s rómskymi osadami, napriek obrovským investíciám ako aj napriek nečinnosti starostov, okresných úradov, KSK a vlády. Gordický uzol asi nepretne nik a keď aj, je to na dlhú dobu. OZRP preto predkladá PROJEKT III. ktorý vie znížiť znečisťovanie Ružína až o 80%. OZRP predpokladá rozmotanie uzla!Podporte nás 

 

Vytvorte si webové stránky zdarma!