Platby členského


Platba platobným príkazom: 

IBAN SK08 8330 0000 0025 0183 3843

DO POZNÁMKY - MENO !!


€ 10,- Zárobkovo činný - pracujúci
€ 10,- Zárobkovo činný - pracujúci
€ 1,- študent a dôchodca
€ 1,- študent a dôchodca
Vytvorte si webové stránky zdarma!