Margecany ČOV

Margecany zažili v auguste 2020 najhorší stav z dôvodu premnoženia siníc vplyvom nadmerného množstva fosfátov. Vinu si nesú ČOV na povodí Hnilca a Hornádu. Smrad bol natoľko neúnosný, že obyvateľa Margecian nemohli otvoriť okná. neskôr sa sinice roztiahli po celom Ružíne až po priehradný múr 

Najhorší stav so zápachom 08/2020 v Margecanoch
Najhorší stav so zápachom 08/2020 v Margecanoch

Hnilec brehy znečistené otrasné pohľady
Hnilec brehy znečistené otrasné pohľady

Krompachy ČOV

A opäť Podtatranská vodárenská spoločnosť. Vodáci došli strašne sklamaní zo splavovania keď museli prejsť okolo smradu a špinavých brehov. Hrozné pohľady ktoré odfotili aj poslanci NR p. Krahuta a p. Zajačik. 


Podnety z dôvodu znečisťovania povrchových vôd.
Podnety z dôvodu znečisťovania povrchových vôd.

Granč - Petrovec ČOV

Riešime príčinu

V obci Granč-Petrovec má Národná diaľničná spoločnosť čističku odpadových vôd. Výtok z čističky je preukázateľne nepriaznivo sfarbený a zapáchajúci. vypúšťa sa do potoka Branisko kde skončil život rýb. Aj toto konanie prispieva k znehodnoteniu vody v priehrade Ružín.


Richnava rómska osada

Najvypuklejší a neriešiteľný problém, roky trvajúci. V obci žije minorita okolo 2500 obyvateľmi a majorita. Starostom je Róm, ktorý stav nezvláda. Pozemok patrí obci Kluknava, obyvatelia sú občanmi obce Richnava. Okresný úrad Gelnica pod vedením prednostu p. Imricha Macka ( do 26.10.2020 ) ako ani Odd. životného prostredia OU - Gelnica, sa po celú dobu nevenovali tomuto problému. Pán Macko bol konečne odvolaný 26.10. 2020. Tejto obci budeme venovať najväčšiu pozornosť. K problému sa prihlásil aj koordinátor OZ a min. živ. prostredia pán poslanec MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda výboru NR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s vyjadrením "Tento problém musí vyriešiť OU Gelnica". Až toľko špiny je v osade, že sa cestou valí. Čo pán Macko ako sa Vám na to pozerá? 


Riešime príčinu znečisťovanie rieky Hornád a prívodného kanála SVP
Riešime príčinu znečisťovanie rieky Hornád a prívodného kanála SVP

Mesto Krompachy

Rómovia sídliaci pri brehoch s odpadom starosti nemajú, tak isto s odpadom starosť nemá ani p. primátorka, ktorá nepotrestá svojich voličov. Neprajeme nikomu byť v blízkosti prívodného kanála k súkromnej elektrárni použité plienky, špina, televízory.... Majorita žijúca v blízkosti je bezmocná.