Podnet na IŽP a MŽP vo veci "Malé vodné elektrárne"

Margecany ČOV

Margecany zažili v auguste 2020 najhorší stav z dôvodu premnoženia siníc vplyvom nadmerného množstva fosfátov. Vinu si nesú ČOV na povodí Hnilca a Hornádu. Smrad bol natoľko neúnosný, že obyvateľa Margecian nemohli otvoriť okná. neskôr sa sinice roztiahli po celom Ružíne až po priehradný múr 


Hnilec brehy znečistené otrasné pohľady
Hnilec brehy znečistené otrasné pohľady

Krompachy ČOV

A opäť Podtatranská vodárenská spoločnosť. Vodáci došli strašne sklamaní zo splavovania keď museli prejsť okolo smradu a špinavých brehov. Hrozné pohľady ktoré odfotili aj poslanci NR p. Krahuta a p. Zajačik. 


Podnety z dôvodu znečisťovania povrchových vôd.
Podnety z dôvodu znečisťovania povrchových vôd.

Granč - Petrovec ČOV

Riešime príčinu

V obci Granč-Petrovec má Národná diaľničná spoločnosť čističku odpadových vôd. Výtok z čističky je preukázateľne nepriaznivo sfarbený a zapáchajúci. vypúšťa sa do potoka Branisko kde skončil život rýb. Aj toto konanie prispieva k znehodnoteniu vody v priehrade Ružín.


Richnava rómska osada

Najvypuklejší a neriešiteľný problém, roky trvajúci. V obci žije minorita okolo 2500 obyvateľmi a majorita. Starostom je Róm, ktorý stav nezvláda. Pozemok patrí obci Kluknava, obyvatelia sú občanmi obce Richnava. Okresný úrad Gelnica pod vedením prednostu p. Imricha Macka ( do 26.10.2020 ) ako ani Odd. životného prostredia OU - Gelnica, sa po celú dobu nevenovali tomuto problému. Pán Macko bol konečne odvolaný 26.10. 2020. Tejto obci budeme venovať najväčšiu pozornosť. K problému sa prihlásil aj koordinátor OZ a min. živ. prostredia pán poslanec MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda výboru NR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s vyjadrením "Tento problém musí vyriešiť OU Gelnica". Až toľko špiny je v osade, že sa cestou valí. Čo pán Macko ako sa Vám na to pozerá? 


Riešime príčinu znečisťovanie rieky Hornád a prívodného kanála SVP
Riešime príčinu znečisťovanie rieky Hornád a prívodného kanála SVP

Mesto Krompachy

Rómovia sídliaci pri brehoch s odpadom starosti nemajú, tak isto s odpadom starosť nemá ani p. primátorka, ktorá nepotrestá svojich voličov. Neprajeme nikomu byť v blízkosti prívodného kanála k súkromnej elektrárni použité plienky, špina, televízory.... Majorita žijúca v blízkosti je bezmocná. 

Vytvorte si webové stránky zdarma!