Piatok 30.06.2023

08:00 – 12:00 zraz účastníkov festivalu

18:00 – 20:00 tréningy účastníkov dračích lodí – vodná plocha

20:00 – 00:00 občerstvenie a zábavný program – areál podujatia

21:00 štart Mini nočných pretekov na dvojmiestnych kanoe – vodná plocha

cca 22:00 vyhodnotenie Mini nočných pretekov – areál podujatia

Sobota 01.07.2023

08:00 privítanie účastníkov – pódium

08:30 porada kapitánov dračích lodí – pred pódiom

09:30 - 15:00 štarty pretekov dračích lodí na 200m – vodná plocha

13:30 štart Margecianského horského polmaratónu – pred pódiom

13:35 Vystúpenie: Mladý hasič KRTKO Margecany DHZ – areál podujatia

16:00 – 19:00 Preteky dračích lodí na 500m (prvý traja z pretekov na 200m) – vodná plocha

19:30 – 20:30 Defilé víťazov a odovzdávanie cien - pódium

20:30 – 00:00 hudobný program, voľná zábava

Nedeľa 02.07.2023

09:00 štart "Bajkom okolo ružína"

09:30 – 13:00 predvádzacie plavby dračích lodí pre verejnosť (deti v sprievode rodičov) – vodná plocha

09:30 – 13:00 Celodenný zábavný program pre deti - areál podujatia

10:00 – 10:45 Vystúpenie: Mladý hasič KRTKO Margecany DHZ – vodná plocha

11:00 – 12:00 hudobno - zábavný program pre všetkých - areál podujatia

13:00 Vyhodnotenie Festivalu športu – pódium

14:30 - 15:30 KALI HODOBNý PROGRAM

Vytvorte si webové stránky zdarma!