Sme príjemcovia 2% z daní. 

Členský príspevok sa platí za kalendárny rok. Neuhradené členské ukončuje členstvo v OZ. 

Vytvorte si webové stránky zdarma!