Výsledkové listiny 

Boli ste perfekt ĎAKUJEME

Mimoriadne poďakovanie firme Sitel za štartovacie mólo na našom podujatí

Ďakujeme Zdravotnej Asistenčnej Službe | Záchrannej Službe Slovak Rescue za ústretovosť

Vytvorte si webové stránky zdarma!