Predsedníctvo OZRP

Jozef Kojecký

Predseda o.z.

Ing. Branko Bugorčík

Člen predsedníctva

Miroslav Pisko

Člen predsedníctva

Ing. Jaroslav Bucher

Člen predsedníctva

JUDr. Radomír Jakab PhD.


Ekonomické odd: Na základe zmluvy zo dňa 23.03.2021 - Renáta Antlová IČO:47 352 400 

Vytvorte si webové stránky zdarma!