Predsedníctvo OZRP

Jozef Kojecký

Predseda o.z.

Ing. Branko Bugorčík

Člen predsedníctva

Miroslav Pisko

Člen predsedníctva

Ing. Lucia Rennerová

Člen predsedníctva

Ing. Jaroslav Bucher

Člen predsedníctva

JUDr. Radomír Jakab PhD.

Kontrolór a revízor o.z.