Registrácia nového člena OZRP

Staň sa členom s právom hlasovacím 

Platba prevodným príkazom, alebo QR kódom

 

Chcem sa registrovať v občianskom združení Ružínska priehrada.

Možnosti registrácie

  1. Ročný poplatok za registráciu je 1€ pre študentov a dôchodcov a 10€ pre zárobkovo činné osoby
  2. Po schválení Ti bude zaslaný členský preukaz na adresu uvedenú v registračnom formulári.
  3. Ak chceš členský preukaz s fotografiou, pošli nám prosím na e-mail  svoju fotografiu  priehrada@gmail. com  


Touto registráciou a odoslaním potvrdzujem

-že súhlasím s cieľmi združenia a mám záujem podieľať sa na napĺňaní týchto cieľov združenia,

-že som bol oboznámený so stanovami združenia a ostatnými internými aktmi združenia, pričom zaväzujem sa ich dodržiavať a súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby združenia ( GDPR )

-že budem šíriť dobré meno združenia a vykonávať osvetu v súvislosti s cieľmi združenia.

-že zaplatím členský príspevok na účet združenia vo výške stanovenej organmi združenia.

Registráciou súhlasíš so stanovami Občianského združenia Ružínská priehrada 
PLATBA PLATOBNÝM PRÍKAZOM:

IBAN SK08 8330 0000 0025 0183 3843

alebo QR kódom v Tvojej banke

DO POZNÁMKY - MENO !!Platíš mobilom cez internet-banking

 € 1,- ročné členské študent, dôchodca

Pozor!     Tu je dátum úhrady 31.12.2021  Treba to zmeniť na deň platby !

NEZABUDNI MENO DOPÍSAŤ  a zaslať info o platbe na e-mail priehrada@gmail.com !

QR kod funguje len keď si v mobil bankingu v riadku načítať QR kód!

Platíš mobilom cez internet-banking

€ 10,- ročné členské zárobkovo činný

Pozor!      Tu je dátum úhrady 31.12.2021 Treba to zmeniť na deň platby !

NEZABUDNI MENO DOPÍSAŤ a zaslať info o platbe na e-mail priehrada@gmail.com !

QR kod funguje len keď si v mobil bankingu v riadku načítať QR kód!


Platíš mobilom cez internet-banking

€ ?  Dobrovolný príspevok na účet OZRP 

Pozor!  Tu je dátum úhrady 31.12.2021 Treba to zmeniť na deň platby !

NEZABUDNI MENO DOPÍSAŤ a zaslať info o platbe na e-mail priehrada@gmail.com !

QR kod funguje len keď si v mobil bankingu v riadku načítať QR kód!