Registrácia nového člena OZRP

Staň sa členom s právom hlasovacím 

Platba prevodným príkazom, alebo QR kódom

 

Chcem sa registrovať v občianskom združení Ružínska priehrada.

Možnosti registrácie

  1. Ročný poplatok za registráciu je 1€ pre študentov a dôchodcov a 10€ pre zárobkovo činné osoby
  2. Po schválení Ti bude zaslaný členský preukaz na adresu uvedenú v registračnom formulári.
  3. Ak chceš členský preukaz s fotografiou, pošli nám prosím na e-mail  svoju fotografiu  priehrada@gmail. com  


Touto registráciou a odoslaním potvrdzujem

-že súhlasím s cieľmi združenia a mám záujem podieľať sa na napĺňaní týchto cieľov združenia,

-že som bol oboznámený so stanovami združenia a ostatnými internými aktmi združenia, pričom zaväzujem sa ich dodržiavať a súhlasím so spracovaním osobných údajov len pre potreby združenia        ( GDPR )

-že budem šíriť dobré meno združenia a vykonávať osvetu v súvislosti s cieľmi združenia.

-že zaplatím členský príspevok na účet združenia vo výške stanovenej orgánmi združenia.

Registráciou súhlasíš so stanovami Občianskeho združenia Ružínska priehrada PLATBA PLATOBNÝM PRÍKAZOM:

IBAN SK08 8330 0000 0025 0183 3843

alebo QR kódom v Tvojej banke

DO POZNÁMKY - MENO !!


€ 10,- Zárobkovo činný - pracujúci
€ 10,- Zárobkovo činný - pracujúci
€ 1,- študent a dôchodca
€ 1,- študent a dôchodca