Ceníme si akúkoľvek pomoc

Ako môžete prispieť?

  1. Dobrovoľný príspevok prevodom na účet Fio banky

  2. SK08 8330 0000 0025 0183 3843

  3. Darovacia zmluva 

     Dobrovoľný Príspevok

Platobné služby cez: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky.

Účet EUR: IBAN SK08 8330 0000 0025 0183 3843

SWIFT: FIOZSKBAXXX

O.Z. registrované na MV SR dňa 02.07.2020 s prideleným identifikačným číslom IČO:53147952

Darovacia Zmluva