Ceníme si akúkoľvek pomoc

Ako môžete prispieť?

  1. Dobrovoľný príspevok prevodom na účet Fio banky
  2. Darovacia zmluva

     Dobrovoľný Príspevok

Platobné služby cez: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky.

Účet EUR: IBAN SK08 8330 0000 0025 0183 3843

SWIFT: FIOZSKBAXXX

O.Z. registrované na MV SR dňa 02.07.2020 s prideleným identifikačným číslom IČO:53147952


Darovacia Zmluva


Vytvorte si webové stránky zdarma!