Ako s tlačivom:

- možnosť priamo s prepojením na finančnú správu, editovateľné s potvrdením:  https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

alebo zaslaním - pred vyplnené : 

   

- alebo darca prikáže zamestnávateľovi. 

Nakoľko je potrebné do prílohy k podanému vyhláseniu priložiť sken Potvrdenia
o zaplatení dane, ktoré vystavil daňovníkovi jeho zamestnávateľ, prípadne sken
Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, ak chce daňovník poukázať podiel zaplatenej
dane do výšky 3%, daňovník nevypĺňa na portáli FS vo formulári vyhlásenia druhú
stranu - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti ... Z dôvodu
zapracovania krížových kontrol medzi vyhlásením a potvrdením pre účely spracovania
formulára v IS finančnej správy môžu byť niektoré riadky vyhlásenia podfarbené, ale
to nebráni elektronickému podaniu vyhlásenia.

Údaje O.Z.:

Adresa: Letná 191/11, 4471 Čečejovce

IČO: 53147952

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0883300000002501833843 / kód banky: 8330 (Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky)

Notárska komora SR vydá zoznam príjemcov 2% pre rok 2022 až po 15.1. Údaje nie sú aktualizované pre aktuálny rok. Naposledy sa organizácia Ružínska priehrada o.z. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2022/2023. Notárska komora 2% 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  4. https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html
  5. V každom prípade sa opýtaj ktoré tlačivo máš použiť ! 

Ceníme si akúkoľvek pomoc

Ako môžete prispieť?

  1. Dobrovoľný príspevok prevodom na účet Fio banky
  2. Darovacia zmluva
  3. 2% dane - tlačivo PRISPEJTE    Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane (2%) | Daňové priznanie | ipdf.sk

     Dobrovoľný Príspevok

Platobné služby cez: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky.

Účet EUR: IBAN SK08 8330 0000 0025 0183 3843

SWIFT: FIOZSKBAXXX

O.Z. registrované na MV SR dňa 02.07.2020 s prideleným identifikačným číslom IČO:53147952


Darovacia Zmluva


Vytvorte si webové stránky zdarma!