Zakldajúci členovia zasadali 
                         Ružínska priehrada občianske združenie,  Národná trieda 74,    040 01 Košice                                e-mail: priehrada@gmail.com      IČO: 53147952 

Predsedníctvo  občianskeho združenia

                                                                  Jozef Kojecký

Ing Branko Bugorčík        Mgr. Daniel Kolesár             Ing. Jaroslav Bucher              Miroslav Piško