Registrácia nového člena OZRP

Podmienky registrácie:

  1. Ak sa chcete stať členom, prosím, posielajte vyplnenú prihlášku spolu s vašim životopisom na adresu uvedenú v kontakte
  2. Prihlášku môžeš posielať vyplnenú e-mailom na priehrada@gmail.com 
  3. Ročný poplatok za registráciu je 1€ pre študentov a dôchodcov a 10€ pre zárobkovo činné osoby

Touto registráciou a odoslaním potvrdzujem:

-že súhlasím s cieľmi združenia a mám záujem podieľať sa na napĺňaní týchto cieľov združenia,

-že som bol oboznámený so stanovami združenia a ostatnými internými aktmi združenia, pričom zaväzujem sa ich dodržiavať a súhlasím so spracovaním osobných údajov len pre potreby združenia ( GDPR )

-že budem šíriť dobré meno združenia a vykonávať osvetu v súvislosti s cieľmi združenia.

-že zaplatím členský príspevok na účet združenia vo výške stanovenej orgánmi združenia.

Registráciou súhlasíš so stanovami Občianskeho združenia Ružínska priehrada 

Vytvorte si webové stránky zdarma!