Ďakujeme za 2%, ako aj za dobrovoľné príspevky, ktoré sme od vás obdržali


Sme príjemcovia 2% z daní.

Členský príspevok sa platí za kalendárny rok. Neuhradené členské ukončuje členstvo v OZ.

Staň sa členom OZ

Veľa z vás nám píše, že sa chcete k nám pridať, prípadne sa vo veci angažovať, či pomôcť.  Nás to veľmi teší a dodáva nám to potrebnú energiu a elán. Pre tých z vás, ktorí sa chcete aktívne angažovať, sme pripravili kontaktný formulár. Následne vám budú na mailovú adresu zasielané aktivity kde sa dá priložiť ruku k dielu. Samozrejme, členstvo v oz sa riadi stanovami oz podľa ktorých sa platí členské a požaduje sa od člena oz účasť na aktivitách združenie. Ak máš záujem pošli vyplnenú prihlášku na priehrada@gmail.com

Členské príspevky stanovené členskou schôdzou:

  • riadny člen zárobkovo činný €20,-
  • študent a dôchodca              € 5,-
  • čestný člen OZ                       € 0,-
  • oz, alebo organizácia             €50,-

Platba platobným príkazom:

IBAN SK08 8330 0000 0025 0183 3843


Vytvorte si webové stránky zdarma!