O tom sa nesmie hovoriť
Nádielky z osád klikni na link 

Vybudovaním vodného diela Ružín na rieke Hornád pri sútoku rieky Hnielec v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov v časti v minulosti nazývanej Dolný prielom Hornádu vznikla v roku 1963-1972 atraktívna športovo-rekreačná oblasť.

Vybudovaním tejto priehrady boli zatopené alebo čiastočne zatopené obce Košické Hámre, Malý Folkmár, Ružín, Jaklovce, Margecany a Rolová HutaJej energetickú časť dokončili v roku 1973.

Vodná nádrž kopíruje pôvodné meandre rieky Hornád, obtáča zalesnené vrchy so strmými bralami.

Ružínska priehrada je sústava dvoch vodných diel Ružín I. a Ružín II. (nazývaná aj vodná nádrž Malá Lodina).

Ružín II. funkčne vytvára vyrovnávaciu nádrž k prečerpávacej vodnej elektrárni Ružín I.

Priehrada je dlhá asi 12 km, má celkovú rozlohu 455 ha vodnej plochy a má štyri ramená.

Tešíme sa z nádhernej prírody. Riešenie dôsledku skončilo, začína riešenie príčiny !


                     Zameranie občianského združenia                                 Riešenie dôsledku skončilo, začína riešenie príčiny. Tu je príčina ! O tom je zakázané písať. O tom sa nesmie aniiv médiach - TV rozprávať. Preto začína riešenie príčiny. Starostovia , KSK KE, MZP, Prezidentská kancelária, Vláda SK. Máme silné zloženie s právnou podporou!  Asi ste postrehli, že inšpekcia životného prostredia nie je spomenutá. To preto, lebo roky klamú !

Zdroj Wikipedia:

 Přítomnost enterokoků ve vodě je jedním z indikátorů znečištění vody fekáliemi a tato voda není vhodná k pití. [3

Tešíme sa na Vašu spoluprácu a podporu. Máme úžasnych členov - dobrovolníkov.

Na základe odporúčaní ÚVZ SR 

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody nevyhoveli na základe laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

Ružín (Gelnica) - prekročenie medznej hodnoty (MH) črevných enterokokov (odberné miesto Ružín Chaty) a Escherichia coli (odberné miesto Ružín SKI) (odber oboch vzoriek dňa 6.7.2020), Ružín - prítoky - prekročenie MH črevných enterokokov, Escherichia coli i chlorofylu a (odberné miesto Ružín Hnilec, odber dňa 6.7.2020).

Stalo sa boli, sme pri tom

Dobrovolná brigáda 

Nakoľko stav bol už neúnosný rozdelili sme priehradu na 4 časti a ku každej časti sa dobrovoľne podujal niektorý zo zakladajúcich čelnou. Brigádovalo sa v termínoch 01.05. - 03.05. 2020 ako aj 08.05. - 10.05.2020 aj za daždivého počasia.

Celej akcii prebiehali pozvania dobrovolníkov  na facebookovej stranke "Ružín priehrada, vodná nádrž"

Táto brigáda bola prevedená iba z osobných finančných nákladov zakladateľov inak za €0.- Mechy poskytli obec Jaklovce, obec Margecany, SVP a organizátori.

Obrovská pochvala patrí všetkým pomocníkom, účastníkom a organizátorom. Mimoriadna vďaka Soničke a Maťovi Papcunovi, Jožovi Vančovi zo Sp. Novej Vsi, Katke Záhuranskej priteľkami z Margecian, Marekovi Minčíkovi a jeho priateľom, Edite Tomáškovej z Košíc Dodesovi Kojeckému, chatárom z Ružína, Jaklovčanom, Sabinovčanom Klubu KAMIKSE TU Košice, Jarovi Bucherovi ......... a nehnevajte sa nemenovaní, bolo Vás veľa.