Média o priehrade Ružín

Súhrn činnosti a problémov TV KE

Celoštátny environmentálny projekt

  Za čisté Slovensko bez odpadov a plastov.  Pilotná časť projektu - Panenská turistika na Ružíne 

Vytvorte si webové stránky zdarma!