Život pod hladinou

Priehrada Ružín leto 2022

                       Média o priehrade Ružín

Podnet vo veci "Malé vodné elektrárne" na rieke Hornád a Hnilec

Reakcia EU poslanca:

Ďakujeme za Váš e-mail. Sme úprimne radi, že Vám nie je ľahostajný stav životného prostredia vo Vašom okolí a že sa v tejto veci aktivizujete. Pozreli sme sťažnosť na SIŽP, reportáž a linky priložené k sťažnosti. Situácia nás veľmi mrzí, najmä nečinnosť príslušných úradov, správcu priehrady a majiteľa MVE. V prípade nečinnosti SIŽP by som Vám odporúčal obrátiť sa priamo na MŽP SR. V sťažnosti uvádzate "Osobná návšteva ministra ŽP 3x a Zelenej linky MŽP spolu s GR SVP SR nepokročili vôbec". Ak by naďalej pretrvávala nečinnosť príslušných vnútroštátnych úradov a orgánov (SIŽP, MŽP SR SVP SR), sťažnosť môžete posunúť na Európsku komisiu.

Držíme palce k sťažnosti a dúfame, že sa situácia podarí zo strany kompetentných vyriešiť.

V prípade, ak by ste sa rozhodli posunúť sťažnosť na Európsku komisiu a potrebovali by ste poradiť, môžete sa na nás obrátiť.

Súhrn činnosti a problémov TV KE

Celoštátny environmentálny projekt

  Za čisté Slovensko bez odpadov a plastov.  Pilotná časť projektu - Panenská turistika na Ružíne 

Vytvorte si webové stránky zdarma!